طی شب گذشته مسلحین جبهه النصره حملاتی از سمت ریف حماه جنوبی به سمت خطوط تماس با ارتش سوریه در جنوب غرب شهر استراتژیک سلمیه سازماندهی کردن که البته منجر به پیشروی نشد.

سنگین ترین درگیری ها در خطوط تماس بریغیث-دمینه به سمت قبه الکردی و دلاک-عیدون به سمت خنیفیس بود که توسط ارتش سوریه دفع شد.
متصرفات مسلحین در این منطقه دامنه جغرافیایی وسیعی رو شامل میشه که از سمت غرب شهر حوله در ریف حمص غربی و شهرها و روستاهای اطرافش شروع میشه و با گذر از رستن و تلبیسه به دیرفول،غاصبیه و عزالدین در ریف حمص شمالی ختم میشه. البته این منطقه در بین ریف حمص شمالی و ریف حماه جنوبی واقع شده.

اخیرا هم تحرکات مسلحین در این منطقه و خصوصا اطراف شهر سلمیه بیشتر شده و درگیری ها در شرق سلمیه و شهر بری شرقی که خط تماس بین ارتش سوریه و مسلحین در ریف حماه شرقی محسوب میشه هم به طور روزمره جریان داره.

منبع پیج فعال سوریه