بررسی کارشناسان نشون میده که هواپیمای حتی اگر سرعتی زیر صوت هم داشته باشه، در مجموع بیشتر از 30 ثانیه در حریم هوایی ترکیه نبوده و قطعا محل اصابت در خاک سوریه بوده.

خط قرمز رد راداری هواپیمای روسی ساقط شده است و خط آبی، مرز ترکیه.ترک ها این نقشه رو منتشر کردن و گفتن که در ناحیه تقاطع دو خط آبی و قرمز، 10 بار به هواپیمای روسی هشدار دادن.با توجه به کم بودن زمان حضور هواپیمای روسی در فضای ترکیه، قضیه به صورت شدیدی مشکوکه که چطور ترکها در این مدت کم 10 بار به هواپیما هشدار دادن و هواپیمای ترک بعد از این زمان در منطقه حضور پیدا کرده و به هواپیمای روس در منطقه هوایی ترکیه شلیک کرده.ترکیه ادعا داره که این هواپیما بیش از 5 دقیقه در مرز هوایی ترکیه بوده اما همین نقشه ای که ترک ها منتشر کردن کاملا مشخصه که دو بار این هواپیما وارد مرز ترکیه شده که بیش از 3 کیلومتر هم در این مرز طی طریق نکرده