امروز ارتش سوریه به کمک نیروهای مقاومت موفق به پیشرویهایی در جنوب روستای طاموره شد ؛ با پیشروی صورت گرفته شهرک عندان بیش از پیش در فشار قرار گرفت .
مناطق جنوبی طاموره برتری دید مناسبی نسبت به عندان دارد . یکی از اهداف پیشروی در این محور میتواند محاصره شهرکهای عندان و حریتان باشد . در ماه اخیر شاهد عملیات های پراکنده و کوچک در غرب شهر حلب بودیم .
نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/23f5/f211rm9vqeby2c3zg.jpg