آمریکا و یاران غربیش روزانه تحرکات همه ی گروه ها در مناطق سوریه و عراق رو به دقت رصد میکنه .
انواع ماهواره و هواپیمای با سرنشین و بی سرنشین جاسوسی و اطلاعاتی در حال رصد منطقه هستند .
تصویر زیر مربوط به اتاق مراقبت هواپیمای اطلاعاتی جاسوسی Lockheed CP-140 Aurora متعلق به نیروهوایی کاناداست .
اینها هم در کویت پایگاه دارند .
چطور ممکن هست با اینکه اینها قادرند کوچکترین حرکت و تغییر در روی زمین رو ثبت کنند و همونجور که میبنید چطور داعش رو در تل ابیض فلج کردند ؛بعد حرکت گله ای و ستونی داعش در صحرای سوریه و عراق و لشکرکشی های کذایی و نمادین داعش به سمت موصل ، تدمر و .... رو نمیبینند ؟!!
واقعا هر انسانی که به دنبال حقیقت باشه و وجدان بیداری داشته باشه ، به خوبی با دیدن این حقایق پی به اهداف پلید استکبار میبره  .
واقعا سادست  !!