ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق:

حشد شعبی و حزب الله کرامت عرب را حفظ کردن، هرکس آنها رو به تروریسم متهم کند خود تروریسم هست.