روز گذشته، جنگنده های رژیم سعودی در حرکتی وحشیانه و جنون آمیز اقدام به بمباران بازار الخمیس شهر حجه نموده و تعداد زیادی انسان بیگناه را به خاک و خون کشیدند.

به گزارش تلویزیون المسیره، متاسفانه در اثر این حمله دست کم 107 تن شهید و چهل و یک تن هم مجروح شده اند.

خبر نگار المسیره که در دقایق اولیه در محل حضور پیدا کرده از عمق این فاجعه فیلم برداری کرده است.