امروز جیش الاسلام در یک اقدام مبتکرانه، برای جلوگیری از حملات هوایی جنگنده های ارتش، اسرای شهروند علوی مذهبی که قبلا در عدرا به گروگان گرفته بود رو در قفس هایی در پشت کامیونها و در مناطق مختلف شهر دوما قرار داد!!!

صدها شهروند ساکن غوطه شرقی هم به دلایل مختلف در زندانهای جیش الاسلام زندانی هستند که هر از گاهی به همین دلیل تظاهرات خانواده ها و بستگانشان در غوطه بر علیه جیش الاسلام برگزار و البته هر بار به دست جیش الاسلام سرکوب میشه.

جیش الاسلام عامل عدم گسترش مصالحه های ریف دمشق به غوطه ی شرقی و محرک اصلی شکست مصالحه در حرستا و قابون هست..

زهران علوش رهبر جیش الاسلام که از گروههای مورد حمایت عربستان سعودی هست،اوایل در سخنرانی ها و کلیپهای تصویری از تکفیر علویان و شیعیان و مخالفت با دموکراسی سخن می گفت، اخیرا در مصاحبه با رسانه های غربی کمی توجیه شده بود و سخنان قبلی خودش رو نقض یا تعدیل کرده بود..

انجام چنین کارهایی وجهه ی جیش الاسلام به عنوان بزرگترین گروه مسلح غوطه شرقی را بیش از پیش مخدوش می کنه و قطعا در آینده به ضررشون تموم میشه..

در تصاویر براء عبدالرحمن خبرنگار بدنام جیش الاسلام هم در مقابل این قفس ها عکس گرفته..