اینجا قبله اول مسلمین جهانه..

زمانی که صدها هواپیمای ائتلاف عربی، مسلمون های یمن رو بمباران می کنن؛ این جوون ها برای جلوگیری از تخریب سیستماتیک مسجد الاقصی با سنگ جواب گلوله رو میدن.