آقا یه عکسی هست که خیلی قلقلکم میده ، هرچی سعی میکنم نذارمش نمیشه ... پس میذارمش !

حال و روز این روزهای PKK در کوبانی .. PKK درمیان فشار ترکیه از یکسو و داعش از سوی دیگر hee_hee