دیدار حاج قاسم با خانواده شهید رضا کارگربرزی از مدافعان حرم حضرت زینب (س)