بعد از اختلافاتی که در ماه گذشته بین این دو گروه اتفاق افتاد ، نهایتا این دو گروه از هم جدا شدند.

حداقل اینه که خبرهای جداییشون سر زبونهاست و احتمالش قویه ..

باید ببینیم بیانیه رسمی میدن یا نه