جنگنده های ارتش از امروز صبح بیش از 10 حمله رو تدارک دیدند ... درگیری های سخت همچنان ادامه داره ...

ویرانی جوبر ... سوریه رسما ویران شد ... سال ها طول میکشه تا سوریه دوباره بتونه کمر راست کنه .... یاد ویرانی های دفاع 8 سالهی خودمون افتادم ...