از صبح امروز بیش از 40 حمله ی هوایی بروی صنعا انجام شده .
دنیا چشمهاش رو بروی این جنایت آشکار بسته و روز به روز آمار تلفات در حال افزایش هست و قربانیان اصلی فقط بچه ها و زنها هستند .
جنگی فراموش شده ....