دیروز جنگنده های ارتش 16 بار مراکز داعش در رقه و طبقه و اطراف فرودگاه طبقه را بمباران کرد که به گفته ی مرصد سوری منجر به کشته شدن 70 نفر شد ...