جیش الاسلام موفق شد پس از درگیریهای شدید شبانه خیابان الزین یرموک رو تصاحب کنه و نیروهای داعش رو عقب بزنه .

جیش الاسلام ، شام الرسول و اکناف بیت المقدس سعی دارند از شرق و جنوب ، داعش رو محاصره کنند .

غیر از حجر الاسود و یرموک که پناهگاه داعشیان در پایتخت کشور سوریه هست ، طرفداران داعش به تعداد بسیار بسیار کم در غوطه شرقی هم حضور دارند ولی خب دارای هیچ قدرت عملیاتی نیستند .

جدای از این مسائل ، نوعی از تفکر سلفی گری در بین مسلحین حاضر در دمشق وجود داره و اگه یه روزی یه زمانی شنیدید که مسلحین با داعش بیعت کردند ؛ زیاد تعجب نکنید ..

زمینه ی اینکارو دارند .

به نظرم پاکسازی نکردن غوطه های دمشق و بخصوص غوطه ی شرقی از وجود مسلحین ؛ اشتباه بزرگی هست که در این چند سال شاهدش بودیم و روزی گریبان پایتخت دمشق رو بدجور میگیره .