مزدوران سعودی و دانش آموختگان مدارس وهابیت همچنان جنایت می کنند از عراق تا سوریه و لبنان و افغانستان و پاکستان!

اعدام 3 گروگان که گروه تروریستی طالبان از ولایت ( أستان ) غزنی ربوده بودند!