وضعیت شرق افغانستان و بخصوص ولایت (استان) ننگرهار افغانستان همچنان ناآرام و متشنج هست .

مدتی هست که تنش ها بین طالبان و داعشی های تازه وارد زیاد شده و دو طرف در حال تصفیه یکدیگر هستند .

بیاینه اخیر طالبان به داعش و البغدادی هم فایده ای نداشته .به تازگی دواعش حاضر در ننگرهار افغانستان تصاویری از ذبح یکی از طالبانی ها منتشر کردند .