نیروهای انصار بیت المقدس ( از زیرشاخه داعش در مصر) دیروز در صحرای سینا 4 نظامی مصری رو ذبح کردند