امروز عصر هواپیماهای آل سعود با یورش به یک مرکز درمانی عبس در استان حجه ،بار دیگر غیر نظامیان را به خاک و خون کشیدند ،
به گزارش تلویزیون المسیره در این حمله هوایی تا کنون دست کم بیست بیمار و کادر پزشکی شهید شده اند ،و به دلیل شدت حمله احتمال افزایش شهدا وجود دارد ،لازم به ذکر است در بین کشته شدگان چند تن از پزشکان خارجی که برای کمک به مردم مصیبت زده یمن در این مرکز فعالیت می کردند ،نیز وجود دارند .
طبق معمول سخنگوی سازمان ملل با شک و تردید این جنایت رو محکوم کردند و طبق معمول بی بی سی هم در این مواقع انگار نابیناست !