داعشیان روزانه و هفتگی به بهانه های مختلف اقدام به کشتار و ذبح مردم کرده و به منظور ترساندن مردم و کنترل اوضاع اقدام به نمایش این صحنه های غیر انسانی در مکانهای پر رفت و آمد میکنند

توحش تا به کجا ...... توحشی مدرن که ارمغان اسلام آمریکاییست ...

حالا خیلی پایبند به اصول هستند که شطرنجی هم میکنند !! عجب !! raised_eyebrow

 

thumb_B185llgIgAAsu2S.jpg