بخش اعظمی از جسر الشغور سقوط کرده .. در واقع دیگه چیزی ازش نمونده ...

هرچند که جنگنده های سوری حاجزهای تصرف شده توسط النصره را میزنند ولی بدون نیروی زمینی مناسب فقط نقش مسکن رو ایفا میکنه و نه چیز بیشتری .

واقعیت امر در این هست که درسته که در این حملات گروههای مختلف معارض و مسلح شرکت دارند ولی رهبری همه ی اینها با تروریستها جبهه النصره هست .

جبهه النصره با سلاحهای پیشرفته ای که توسط آمریکا به منظور تجهیر گروههای معارض به اصلاح میانه رو ارسال کرده ؛ یکی پس از دیگری در حال قتح شهرهای سوریه هست .!!

یعنی آمریکا این رو نمیدونست ؟ یعنی از اول اصلا قصدش این نبود ؟ یعنی نمیدونست که این سلاح ها مثلا ممکنه بیوفته دست النصره ای ها و نزدیکانش ؟؟ چرا میدونست .

اگه واقعا غیر از این فکر میکنید بهتره در افکارتون تجدید نظر کنید ..