برخلاف بسیاری از تحلیلگران هم وطن که از رهبری فردی چون جرمی کوربین در راس حزب کارگر بریتانیا خوشحالند و ارزومند این هستند که وی روزی نخست وزیر بریتانیا شود ،چندان به این سیاستمدار خوشبین نیستم همین فرد بود که چند ماه پیش به عنوان عضوی از پارلمان بریتانیا در برنامه بی بی سی پرشین شرکت کرده وگفت:من شنیده ام در ایران کردها نمی توانند به زبان مادری خود حرف بزنند..!!!

حماقت در میان سیاسیون غربی چپ و راست نمی شناسد.

پی نوشت؛جرمی کوربین رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا در سفر ژانویه 2014 یک هیات پارلمانی بریتانیا به تهران و در دیدار با دکتر ظریف

/مرکز مطالعات خلیج فارس