جت های سبک و چند منظوره T-50IQ ارتش عراق که به تازگی از کره جنوبی تحویل گرفته، تعداد سفارش 24 فروند هست.