پیشروی های لاک پشتی اما خطرناک مزدوران هادی در جبهه ی نهم ،زنگ خطری جدی را  برای انصار الله به صدا در آورده است.

جبهه ی نهم یک منطقه ی کوهستانی مشرف به صنعا که در شمال شرقی این شهر واقع شده و متاسفانه از چند ماه پیش به خطرناکترین جبهه برای انصار الله تبدیل شده است ،تا جایی که اکنون در نزدیک ترین نقطه دشمن فقط یازده کیلومتر با صنعا فاصله داره و هر چند کند و لاک پشتی اما با فشار حملات زرهی و هوایی و استقرار چندین تیپ و لشکر زرهی وپیاده در این منطقه و بهره گیری از مدرن ترین سلاحهای متعارف و غیر متعارف داره خودشو به صنعا پایتخت یمن نزدیک می کنه .

هر چند قهرمانان انصار الله طی چند مرحله موفق شدند جلوی پیشروی شان را بگیرند و در مواقعی پیروزی هایی هم داشتند اما برایند درگیری های این جبهه به نفع مزدوران هادی است.

همانطور که در اخبار شنیدیم پس از اجلاس جده بین چهار کشور آمریکا ،انگلستان ، امارات و سعودی مقرر شد مذاکرات صلح یمن طی یک ماه آینده از سر گرفته شود .واین بدان معناست که این یک ماه فرصتی به طرفین برای دستیابی به پیروزیهایی در میدان جهت چانه زنی در مذاکرات میباشد ،

بنابراین در صورتی که انصار الله بتونه این مدت زمان زیر حملات شدید این جبهه را حفظ و جلوی پیشروی دشمن را بگیره با دستاوردهای میدانی که در نجران به دست آورده برگ برنده ی قابل توجهی در مذاکرات آتی خواهد داشت .