امروز شبکه الجزیره قطر سر تبادل گروگانها تبلیغ پر و پیمونی برای جبهة النصره رفت. به همین خاطر گفتیم سری بزنیم به جدیدترین حرکات این گروه..
دیروز جبهة النصره خالد السامی اهل روستای جوزف و یک نفر دیگر از جیش الثوار رو در ریف شمالی حلب به جرم جنگیدن برای جیش الثوار در کنار پ ک ک (به زعم النصره ملحدین) سربریدند. خالد السامی قبلا در کنار بقیه مسلحین با ارتش سوریه می جنگید اما در نبردهای اخیر در مقابل مسلحین شمال حلب (النصره-احرار-جبهة شامیة-گروههای ارتش آزاد) اسیر شد.
لینک فیلم ذبح السامی: هشدار +18:(حاوی لینک فیلم دلخراش) تصاویر بریدن سر هست ، اگر ناراحتی قلبی دارید و یا ... توصیه میکنم اصلا نبینید.


https://vimeo.com/147516410