منطقه ببیلا ، بیت سحم و یلدا در غوطه دمشق شاهد تظاهرات مردم برای خروج النصره بود .. ببیلا ، بیت سحم و یلدا در گذشته مشمول مصالحه ی ارتش و مسلحین شده اند ..

اعتراضات بعد از درگیریهایی که بین النصره و مردم بیت سحم بخاطر جوان دستگیر شده شکل گرفت ..

از این رو جبهه النصره برای فرونشادن اعتراضات و درگیریها به سمت اردوگاه یرموک و حجرالاسود عقب نشینی کرد

درحال حاضر گروهای اسلامی و باقیمانده ی ارتش آزاد کنترل مناطق ببیلا ، بیت سحم و یلدا را در اختیار داشته و مسئول برقرای امنیت میباشند

ghotttttt.jpg