ثائر العجلانی خبرنگار شناخته شده سوری در حین پوشش درگیریها در جوبر به شهادت رسیده

از ساعات ابتدایی صبح امروز مسلحین تکفیری از مبدا شهر جوبر صدها خمپاره و موشک به سمت دمشق پرتاب کردن ارتش سوریه هم مث همیشه شرو کرده به بمباران شدید جوبر

جوبر منطقه نظامیه سکنه غیر نظامی نداره یک سری راههای ارتباطی با غوطه شرقیه دمشق داره که از انجا سلاح و مهمات میاد برای تروریستها ارتش سوریه هم دو ساله داره توش تلفات میده و علی رغم اینکه بیش از 60 درصدش رو تصرف کرده موفق نشده سیطره شو کامل کنه بر منطقه