نیروهای عراقی از سمت ناحیه ی الدور ، مسیر اسپایکر ، مسیر الدیوم درحال نزدیک شدن به تکریت هستند و نیروهای شرکت کننده در این حرکت عبارتند از : الحشد الشعبی/والجیش العراقی/ والفرقه الذهبیه/ ومنظمة بدر/والمغاویر/ فوج البرکان.

 

تسلط بر تکریت گام بزرگی در بهبود وضعیت عراق بازی خواهد کرد ... برای رزمندگان اسلام دعا کنید .