تصاویری که در اوون داعش مدعی شده یک هلیکوپتر ارتش رو در شمال تکریت هدف قرار داده ...