توییت کنایه آمیز دکتر ظریف به سفر ترامپ به عربستان سعودی و اشاره به انتخابات پرشور ریاست جمهوری در ایران:

«ما ثباتمان را از «ائتلاف» ها نمی گیریم بلکه از مردممان میگیریم که بر خلاف برخی کشورها، رای می دهند. مردم ایران باید مورد احترام قرار گیرند، آنها آماده تعامل هستند.»