تونل ها، رگ های پشتیبانی دواعش در حملات به پالایشگاه بودن.

دواعش از مناطق شمالی و جنوبی یه مواضعشون در پالایشگاه تونل میزدن تا مطمئن بشن که نیروهاشون پشتیانی کافی دارن.

برای همین تونل ها بود که بر خلاف نیروهای عراقی که در بیجی تحت فشار محاصره چند ماه بودن، دواعش میتونستن نیروهای تازه نفس به خطوط مقدم ارسال کنن.