ضرب المثلی بین تونسی ها رایج هست که «اگه کسی عطسه می کرد می ترسید بگه الحمد لله».

برای سه دهه شاید سیاست در هیچ کشور جهان اسلام سکولارتر و لائیک تر از تونس نبود. سالها خفقان و دیکتاتوری در تونس، شکلگیری گروه های افراطی و تندرو به دور از چشم حکومت و سیستم امنیتی آن هم در خارج از مساجد را در پی داشت.

نتیجه این همه سال خفقان و دیکتاتوری ضددینی چه شد؟!

نتیجه آن شد که تونس امروز به اولین کشور صادرکننده داعشی تبدیل شد.

بیشترین صادرکننده انتحاری به خاورمیانه تونس است.

بیشترین زنان مهاجر داعشی از تونس هستند.

بله اشاره بحثم به اقدام دولت تونس در بستن مساجد هست؛ آیا به نظر شما این، راه درستی برای مبارزه با داعش و افراط گرایی هست؟ آیا راه حل مبارزه با اندیشه داعش، بازگشت به خفقان وحشتناک سکولاریسم و لائیسیته ضددینی است؟!

مسلما هر عقل سلیمی خواهد گفت ؛ خیر .