بعد از آنکه موعد اول اجرای توافق به دلیل کارشکنی طرف های #ترکیه و #سعودی و ماجرای خان شیخون به تأخیر افتاد، امروز منابع خبری از تعیین موعد جدید برای اجرای #توافق خبر دادند.

بنابراین قرار است فردا ( 23 فروردین 96 ) مرحله اول توافق متقابل #فوعه #کفریا و مضایا و  زبدانی اجرایی شود و طی آن بخشی از شیعیان فوعه کفریا در مقابل تعدادی از مسلحین #مضایا #زبدانی و خانواده هایشان از محاصره خارج خواهند شد.

گفته می شود تا به حال حدود 70 اتوبوس در ورودی مضایا و زبدانی آماده اجرای عملیات انتقال هستند. از طرفی گفته می شود هیأت سه جانبه ای وارد مخیم #یرموک در جنوب #دمشق شده اند تا مذاکرات را با عناصر #النصره از سر بگیرند. هنوز مشخص نیست که مخیم یرموک هم از مسلحین تخلیه می شود یا مذاکرات صرفا برای اجرای آتش بس و ورود کمک های انسانی صورت می گیرد.

همچنین پیکر مطهر فرمانده #حزب_الله در فوعه کفریا که بیش از یکسال از شهادتش در فوعه میگذرد، قرار است از محاصره خارج و به لبنان، زادگاهش انتقال داده شود.

جهاد_رضا