در این توافق که بناست از دوشنبه روز عید قربان اعمال شود، جنگنده های سوری از بمباران مناطق تحت کنترل مسلحین منع می شوند و در عوض جنگنده های آمریکایی و روس با هماهنگی به بمباران مواضع داعش و جبهه النصره می پردازند. مسیرهای امنی در حلب و مناطق دیگر سوریه برای رساندن کمکهای انسانی در نظر گرفته می شوند که هیچ کدام از طرفین حق تعرض به آن را نخواهند داشت.

کری به مخالفین مسلح هشدار داد از داعش و النصره فاصله بگیرند تا مورد هدف قرار نگیرند.

پیشنهاد چند هفته گذشته آمریکا به روسها در مورد ترک مخاصمه در حلب در حالیکه مسلحین موفق به شکستن محاصره حلب شده بودند مورد موافقت طرف روس قرار نگرفت اما گویا بعد از برقراری مجدد محاصره روسها با شرایطی با آمریکاییها به توافق رسیده اند.

دو طرف حصول این توافق و اجرای آن را شروع روند طولانی پایان دادن به جنگ سوریه می دانند.هنوز برای قضاوت در مورد اجرای عملی توافق ونحوه ی آن زود است اما به نظر می رسد ملاحظات متعددی در حاشیه این توافق وجود داشته اند که در پستهای آینده به آن خواهیم پرداخت.