هر بار که به مسلحین فشار میاد شروع میکنند به تهمت زدن به ارتش بدبخت سوریه ..

مسلحین میگن ارتش در جوبر از گاز کلر استفاده کرده

 

ماشالله رسانه های غربی هم که همه راستگو :chatterbox:

 

752327_874.jpg