داعش : ای آل سلول ( سعود ) می آییم... :cool:

دیر یا زود عربستان باید آماده ی چیزی که خود پخته است باشد ...
داعشیانی که توسط خود عربستان تجهیز شدند ؛ حالا بلای جان آنها شده است .

 

B1laChtCEAACncf.jpg