بیمارستان الاسد، تنها بیمارستان فعال شهر دیرالزور، شهری 150 هزار نفری که سالهاست در محاصره داعش است.
تنها کمکی که غرب به این 150 هزار نفر کرد، بمباران مواضع ارتش سوریه و شهید کردن 80 نیروی مدافع شهر بود که باعث شد در حمله متعاقب داعش، ارتباط شهر و فرودگاه این شهر شود.