اگر از انتحاری های خودرویی و نفری بگذریم، توانایی های جنگ شهری داعش قوی ترین جنبه نظامی اونهاست که معمولا بر پایه استراتژی هایی مثل دفاع سلولی و لایه ای، با افرادی کم ، اثرات زیادی داره.

تصویر زیر مربوط به تمرینات ارتش عراقه