تل مقبله و فاز 3 شهرک صنعتی امن و امنه .

امروز ارتش سوریه سیطره ی خودش رو بر بلندیهای تل مقبله و محیط اطرافش تحکیم کرد .

داعشی در کار نیست .