تلاش نیروهای سعودی برای دستگیری شیخ عباس سعید امام جمعه #عوامیه با حمایت های مردمی ناکام ماند.