پنج تن از رزمندگان حزب الله لبنان در درگیری های حومه جنوبی استان حلب در شمال سوریه به فیض شهادت نائل آمدند.

البته سمت راست بالایی شهید نشده و در دست النصره اسیر هست .