امروز خیابانهای صنعا و صعده شاهد حضور میلیونی مردم به مناسب بزرگداشت و سالروز انقلاب 21 سپتامبر یمن بود .
یمنی ها ضمن محکوم کردن حملات ناجوانمردانه ی سعودی ها همبستگی کامل خود به مردم فلسطین رو هم اعلام کردند .
خوب مردمی هست یمانی ها