منابع داعش دیروز با انتشار ویدیو و تصاویری از تظاهراتی در شهر ادلب خبر دادند.

گفته میشود موضوع اصلی تظاهرات ابراز نارضایتی از عدم موفقیت مسلحین شهر حلب و همچنین اهمیت ندادن فرماندهان خارج از محاصره به آنها بوده است .

البته اگر نارضایتی های اخیر در منطقه ادلب را بررسی کنیم ؛ وقوع چنین اعتراض هایی و یا فراگیر شدن آن دور از ذهن نیست .
طی هفته های اخیر با اضافه شدن نیروهایی جهادی به عملیات سپر فرات و البته ناکامی های اخیر در دو حمله رفع محاصره و البته شکست بزرگ حلب، این نارضایتی ها بیشتر شده در حدی که تمایل نیروهای جهادی به داعش نیز علنی تر شده است.
شاید پیشبینی درگیریهای گسترده تر و البته ترورها و فعالیت سلول های خفته در ایام آتی چندان بیراه نباشد .