السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

از خداوند منان بخواهید اسم تمامی شیعیان را در این پیاده رویی عظیم بنویسد و این توفیق را داشته باشیم که خادم زوار امام دلهای شیعیان را بکنیم.