جوانان فلسطینی برای رسیدن به مسجد الاقصی برای خواندن نماز جمعه ماه رمضان مجبور هستند از چنین دیوارهایی بالا برند ...

خیلی حرفِ توی خونه ی خودت باشی ولی اینجور در حصار باشی ..

فلسطین روزی آزاد خواهد شد .

انشاالله