یه نکته ای که خیلی مارو به شک انداخته اینکه داعش از صبح تا حالا یک عکس درست و حسابی از فرودگاه طبقه منتشر نکرده.قبلا برای لشکر 17 و تیپ 93 خیلی سریع این کار رو کردند ولی برای فرودگاه طبقه ...شاید چیز بدردبخوری گیرشون نیومده.

اخرین عکس منتشر شده از فرودگاه