همین حالا ...
ساعت 3:00 صبح
تصویری از عمق جوبر دمشق ...
توسط برادر سوری عزیز ...

آه یاالله  ، به حق همین ماه رمضان عزیز و این شبهای پرفضیلت شر مستکبرین و دشمنان اسلام رو به خودشان برگردان و ملتهای ستم دیده ی منطقه رو از چنگال شیطانهای باطنی و ظاهری رهایی بفرما ...