ارتش سوریه و نیروهای مقاومت طی درگیریهای دیشب و صبح امروز موفق شدند گروهان طرنجه ( معروف به گروهان چهارم ) رو از تصرف مسلحین تروویست خارج کنند.
مسلحین بعد از دست دادن این گروهان سریعا اقدام به پاتک کردند که تا این لحظه موفق نشدند و درگیری ها هنوز ادامه داره .
در حین این معارک یکی از برجسته ترین فرماندهان مسلحین به نام عبد العویتی فرمانده ی لوا العز ،الویه سیف الشام هم به هلاکت رسید .
قرار هست تلویزیون سوریه بعد از ظهر از گروهان طرنجه گزارش میدانی پخش کنه .
بدین ترتیب با پس گرفتن تل القبع (UN) ، تل احمر ، مزارع امل و گروهان طرنجه توسط ارتش سوریه بیشتر مناطق از دست رفته تصرف شد و باز پس گیری تل طرنجه به معنای شکست کامل عملیات اخیر مسلحین به نام "و بشر الصابرین" خواهد بود .