نیروهای طالبان از ساعت ١١ دیشب حمله سنگینی به شهر قندوز (کندز) از دو سمت شمال و شمال شرقی ترتیب دادند که پس از درگیریهای شدید با نیروی های دولتی توانستند تقریبا کل شهر را اشغال کنند

مناطق میدان هوایی بالای حصار و روستاق آباد درکنترل نیروهای دولتی است. ازشهرهای مزارشریف و تخار وکابل نیروهای دولتی به سمت کندز اعزام شده اند.

جتهای جنگی وهلی کوپتر بر فراز آسمان کندز در حال تعیین کردن اهداف نظامی هستن.نیروهای دولتی در میدان هوایی درحال آماده باش و حمله به شهر هستن. احتمالا از امشب یا فردا نیروهای دولتی برای بازپس گرفتن شهر حمله خواهند کرد.

در تصاویر: برافراشتن پرچم طالبان در خیابان چوک مرکزی کندز،جولان موتورسواران طالب در منطقه ذاخیل مرکز شهر کندز، حضور نیروهای طالبان در بیمارستان دویست تختخوابی کندز و اتومبیل کماندوهای پلیس ملی در تصرف طالبان.