تصاویر هوایی از فرودگاه نظامی طیاس ...

این فرودگاه یکی از بزرگترین فرودگاههای سوریه محسوب میشود که در 85 کیلومتری شرق حمص و 25 کیلومتر با میدان گازی شاعر فاصله دارد .از لحاظ مکانی این فرودگاه در مرکز سوریه و از اهمیتی استراتژیک برخورداراست

گفته میشود در این فرودگاه تعدادی از افسران ایرانی روسی و کره ی شمالی حضور داشتند که قبل از حمله ی داعش به مکان دیگری منتقل شدند .

بیشتر جنگنده های موجود در فرودگاه از نوع میگ 27 و 29 و سوخو هستند. 

این فرودگاه از سیستم دفاعی بسیار خوبی بهره مند بوده و به خوبی محافظت میشود

امید آن میرود که این فرودگاه به سرنوشت فرودگاههای دیگر سوریه مانند فرودگاه طبقه دچار نشود .

.. البته این فرودگاه از شهر حمص به خوبی پشتیبانی میشه.